logo rpo glowne

Działanie 3: Zakup nowej 1 szt. giętarki do drutu 3d.

Urządzenie:

- posiada co najmniej 5 osi numerycznych

- prędkość przesuwu drutu co najmniej 60 m/min

- średnica giętego drutu od 7mm do 12mm z dokładnością podawania +/-0,1mm

- możliwość gięcia drutu o średnicy 14mm

- rozwijak sprzężony z maszyną i rozwijający drut z odpowiednią prędkością

- zespół prostujący

- fazowarka

- serwis w przypadku gwarancyjnej naprawy w dni robocze do 24 godziny

- podstawa wyboru maszyny  -  próby wykonania 2 podzespołów wchodzących w skład gotowego wózka, wraz z podaniem wydajności

 

-POWRÓT-