logo rpo glowne

Działanie 2: Zakup stanowiska zrobotyzowanego, zakup stanowisk zgrzewalniczych, zakup wózków widłowych.

Zakup stanowiska zrobotyzowanego:

Stanowisko zrobotyzowane – 1 szt.

W skład stanowiska wchodzi:

Robot przemysłowy o:

- zasięgu ramienia ok 2500mm

- udźwigu ramienia min 120 kg

- 6 osi

- panel operatora

- moduł sterowania zgrzewarkami oporowymi wraz z oprogramowaniem pozwalającym sterować zgrzewarkami oporowymi

- minimalna prędkość najwolniejszej osi 1000/s

- uchwyt przyrządu z zaciskiem pneumatycznym do manipulowania przyrządem ze zgrzewanym detalem

- wydzielona strefa bezpieczeństwa z niezbędnymi czujnikami zgodna z wymogami BHP i CE

- serwis w przypadku gwarancyjnej naprawy w dni robocze do 24 godziny

Zakup stanowisk zgrzewalczniczych

Zakup wózków widłowych

-POWRÓT-