News

Najnowsze techniki pomiaru grubości powłok galwanicznych

Zakupiliśmy jeden z najnowszych mierników Fishera do badania jakości powłok galwanicznych w naszej Galwanizerni.

certyfikatf s